Home » Identidad Filipina » Ang maiqlíng opinión co sa caguluhang nañgyari sa paguitan ng Gilas Pilipinas at Boomers

Ang maiqlíng opinión co sa caguluhang nañgyari sa paguitan ng Gilas Pilipinas at Boomers

Image result for gilas boomers pogoy

Ang mamatáy ng dahil sa’yó. Cuando te ofenden, por ti morir. ¿Para anó pá ang pagcantá mo nitó cung nilalapastañgan na ang bandera mo sa sarili mong bansâ, tapos hahayaan mo lang? Ualâ acóng paquialám sa reputación. Ang importante sa aquin, DIGNIDAD bilang isáng FILIPINO.

Image result for gilas boomers pogoy

2 thoughts on “Ang maiqlíng opinión co sa caguluhang nañgyari sa paguitan ng Gilas Pilipinas at Boomers

  1. Pingback: Defining the Filipino National Identity without all the nationalist melodramatics | EL FILIPINISMO

  2. Pingback: Whatever happened to Filipino dignity? | EL FILIPINISMO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s